• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/fatihsengun
  • https://twitter.com/fatihsengun

işe başlama bırakma nakil işlemleri

İŞE BAŞLAMA – NAKİL – TERK

 
SORU 1-İşe Başlama Hangi Vergi Dairesine yapılmalıdır?

CEVAP 1

 

1-Gelir vergisi mükellefleri;

 

İşyerinin veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi.

-Gelirleri sadece zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından veya tamamından ibaret olan mükellefler, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.

-Belli bir işyeri bulunmaksızın çalışan ticaret ve serbest meslek erbabı, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.

-Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif edilen vergilerle ilgili işlemlerinde ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi.

  

2-Kurumlar vergisi mükellefleri;

 

-Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi,

-Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye’deki işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin; bunlar olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı bulunduğu, yer vergi dairesidir.

SORU 2-İşe başlamada istenilen evraklar nelerdir?

CEVAP 2

 

İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;

 

1- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)

 

2- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;

 

a)Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,

 

b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir), noter onaylı imza sirküleri,

 

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir. Ancak, mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.

 

Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.

Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye iradı, Menkul Sermaye iradı ile Diğer Kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

 

Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.

 

 

SORU 3-İşe başlama bildirimi hangi sürede ve kimler tarafından yapılmalıdır?

CEVAP 3

 

- Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca ilgili vergi dairesine yapılır.

 

- Tüzel kişilerde işe başlama bildirimleri şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.

 

SORU 4-Nakil işlemlerinde talep hangi vergi dairesine yapılmalıdır?

CEVAP 4

 

Nakil nedeniyle vergi dairesi değişikliği yapacak mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine 1 aylık süre içerisinde, dilekçeyle başvurabilir

SORU 5-Nakil işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?

CEVAP 5
 

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde işe başlama bildiriminde istenilen belgeler istenir. Ancak, mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.

 

SORU 6-Nakil bildirimleri hangi sürede yapılmalıdır?

CEVAP 6

 

Mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine 1 aylık süre içerisinde nakil bildirimde bulunmalıdır.

SORU 7-Şube açılışları hangi vergi dairesine hangi sürede bildirilecektir?

CEVAP 7

 

Şube açılışları bir ay içinde merkez veya şube işyerinin bulunduğu mahal vergi dairesine bildirilebilecektir.

SORU 8-İşi bırakma hangi sürede yapılacaktır?

 

CEVAP 8

 

Mükellefiyetin başlangıcında işe başlamayı bildirmek zorunda olan mükellefler, işi  bıraktıklarında da bu hususu işi bırakma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

SORU 9-İşi bırakmada istenilen belgeler nelerdir?

 

CEVAP 9

 

İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıklarını, “İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi” veya dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.

 

SORU 10-İşi bıraktıktan sonra mükelleflerin vergi ödevleri devam eder mi?

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret68045
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.57939.6177
Euro11.148711.1934
Hava Durumu
Saat